Over ons

OVER ONS

Contact

 
 
 
 

Gramserweg 83

3711AV Austerlitz

0031620072508

info@opafrika.com

Sinds vrijdag 12 februari 2016 kunnen wij officieel onder de paraplu van de stichting opereren. De stichting is voortgekomen uit projecten die al gaande waren. Er is de afgelopen jaren een vrouwen groentetuin aangelegd, een kleuterschool gebouwd en een kraamkliniek ingericht. Dit allemaal Kataba! Verder is tiental CooKits en materiaal om de CooKits te maken naar Afrika en hebben we daar ter plaatse uitleg gegeven over hoe te maken, hoe te gebruiken en de voordelen. Alles is gericht op economische zelfstandigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is in samenwerking met Vogelbescherming Nederland de film getoond op diverse festivals. Dit sluit aan bij de overkoepelde missie van de Stichting: natuurbescherming: door te doen (voorkomen houtkap) en door samen te werken met die: bomen planten op de gemeenschappelijke gronden, te ondersteunen. En door op te zetten en daardoor kennis te verspreiden en op kennis op te bouwen.

 

Materialen worden beschikbaar gesteld door

In Senegal werken we samen met:

Afaky: vrouwenorganisatie Kataba 1 voorzitter Soukai Badji

ASAPID: Association d’Apui aux initiatives de Paix et de Développement. President: Paul Sagne

 

In de Stichting SOPA werken we samen met de volgende partners:

Jean Sagna

Landing Dieme

Tine Sangers

 

Deze projecten zijn slechts een start van wat we allemaal voor ogen hebben, maar de insteek is altijd het platteland van Afrika een boost geven middels duurzame middelen. Op deze manier is de hulp in ontwikkeling ook toekomstvast. Heb jij goede ideeen, wil je meehelpen of wil je meer weten, neem dan vooral met ons op! Op Afrika!

Onze stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Voor deze verklaring vindt u hier de vereiste gegevens.

 

Naam

Stichting Ontwikkeling Platteland Afrika

Doelstelling

Het bevorderen van de ontwikkeling van het platteland in Afrika

 

Hoofdlijnen van actueel beleidsplan

Het opzetten van natuurbescherming en natuurbewustwordingsactiviteiten.

Het introduceren van het geïntegreerd Zonnekoken.

Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen.

 

Actueel verslag

In 2015 en 2016 is er begonnen met het introduceren van de CooKit, de thermosmand en de Titi (zonneoven). Zowel instructie, voorlichting en fabricage maakt hier onderdeel vanuit. De alternatieve houtskool productie is onderdeel van het geintegreed zonne-koken geworden. Op diverse plekken is aandacht besteed aan de problematiek van de trekvogels door het vertonen van de film: Over the Edge.

 

Bestuur

Nel Sangers Voorzitter

Jan Pieter Peijs Secretaris/Penningmeester

Yvette van Dok

Beloningsbeleid

Geen beloning voor de bestuursleden

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Na afsluiting van eerste boekjaar 2016 zal hier financiele verantwoording te vinden zijn

 

RSIN

856068196

Rekeningnummer

NL 17 TRIO 0390 4160 02

BIC-code

TRIONL2U

 

 

NL 17 TRIO 0390 4160 02

BIC: TRIONL2U

 

RSIN: 856068196

Op Afrika!